New Zoe SD-Card

20.57K viewsOtherSD card
-1

Working in IT I am accustomed to never working on the only version of a application unless I have a backup. When I chat with renault on their support page they say it’s not possible to make a backup of the SD-Card which comes with the car. This seems incredible as they don’t last for ever and I’m sure its not impossible to make a mistake when updating or adding maps which will render the entire system useless. No doubt you can buy another one – but – backups would be the answer.

Has anyone found a way of doing this – there are plenty of apps available for cloning sd cards – mainly for the hobby raspberry pi community. I’m reluctant to buy any more maps until I know I have a backup.

Answered question
0

Şaşırtıcı bir şekilde ülkemizin neresinde olursa olsun televizyon kültürü ana hatlarıyla çizildi ve 70’li yılların ortalarından itibaren başlayan televizyon kültürü, halihazırda tek kanal olan TRT devlet TV ve çeşitli özel TV açılışları, daha sonra açılan kanallar ile başladı. TRT istasyonuyla da ilişkilendirildi. Gelişme hareketiyle birlikte, şu anda uydu için yöntemlerle yayın yapan çok sayıda istasyonumuz var. Uydu aracılığı ile tüm dünyadaki TV istasyonlarının önüne oturabilme kabiliyeti uydunun bir diğer güzel durumudur. Evlerimizdeki veya çalışma ortamlarımızdaki TV’lerden televizyonun açık bir şekilde fark edilebileceğini düşünmemeliyiz. Günümüzde, çeşitli insanlar web’de canlı TV izleme seçeneğini kullanarak TV’ye bakıyor. Bu kabul görmüş sistemde insanlar, yardımcılarıyla sohbet ederken veya bir araya geldiklerinde konuşurken, mesela meslektaşlarının belirli sosyal etkinlikleri için whatsapp, web’deki canlı TV kararını kullanırken, web üzerinden elektronik medyayı izleyebilirler. Kamu kanalları web’e bakılırken, müzik kanalları, gençlik kanalları, haber kanalları ve yakın kanallar bu sistem ile yeterince fark edilebilir. Sonsuza kadar aranabilen bu TV istasyonları ile dileyenler radyo frekanslarında tüm uydu istasyonlarını açarak radyoyu kontrol edebilir. Her durumda, çeşitli insanlar web’de TV’nin önüne oturmayı seçiyor. Böyle bir durumda her akıl için TV alanlarında bir program olması ve her evde bir TV sunulması normal olduğu için, bu, herkesin oluşturduğu grup içinden tekil bir programı izleme fırsatını bozmaktadır. TV istasyonuna bu bakış, bir evdeki tüm üst düzey hücreleri, iş istasyonlarını veya PC’leri bir TV’ye dönüştürür. Ayrıca birey, ideal kanalda canlı yayın ile yakın bir şekilde ihtiyaç duyduğu TV seyrini veya hikaye programını izleyebilir.

Answered question
You are viewing 1 out of 13 answers, click here to view all answers.